Församlings info!

långfredag 10/4 och påskdagen 12/4 kommer Människovigningens handling att hållas två gånger: kl. 8.00 (utan predikan) samt kl. 10.00. Därigenom har fler möjlighet att delta i gudstjänsten utan att det behöver bli för trångt i kyrkan.

Inställda samtals- och studiegrupper

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sina riktlinjer utifrån situationen med Coronaviruset. Det innebär att Kristensamfundet – ibland med mycket kort varsel – måste ändra eller ställa in programpunkter. Du kan hålla dig uppdaterad här på vår hemsida.

Vi kommer nu att behöva ställa in alla studie- och samtalsgrupper. Det gäller även husgruppen som skulle haft ett möte den 4/4. Människovigningens handling berörs ännu inte av detta utan följer programmet.

Här kan du läsa de tidigare informationsbreven om Corona-smittan: