Tregreningsimpulsen i Camphill

Tregreningsimpulsen i Camphill
Richard Steel håller föredrag på ”Loftet”, Skäve gård, Järna
Måndagen 14/1 kl. 19

Richard har arbetet hela sitt liv i olika Camphill platser i Tyskland, England och USA. Nu arbetar han i Berlin på Karl König Institutet och ger ut böcker om Camphill och forskar om Karl Königs liv och verk.
Föredraget hålls på engelska och översätts till svenska.

Titel:
The threefold order in social life, soul and spirit
as intended by Karl König,
the founder of the Camphill Movement.

Arrangerat av
Kristensamfundet, Antroposofiska sällskapet, Trialog Tankesmedja

www.kristofferuskyrkan.se
www.antroposofi.nu
www.trialogtankesmedja.se