Söndag 17/2

Avslutning på den biodynamiska konferensen

 VÅRT DAGLIGA BRÖD

Kl. 11.40                                                                                                                                                        Föredrag: ”Jag är livets bröd”                                                                                                 Siri Schulze-Florey 

Kl. 15.00                                                                                                                                                     Musikalisk andakt –  vid pianot John Beck

Stycken ur 20 betraktelser över Jesusbarnet, Olivier Messiaen

Fantasia över Aller Augen,  H. Schütz

Två stycken för 3 stämmor och piano :

Temtator (Matt. 4)

  Ego Sum Gabriel (Luk. 1)