”In medium ire” – påskafton i stilla veckan

Den stora meditationen, Alexej von Jawlensky, 1935

”Något i mig hindrade mig från att måla färgstarka, sensuella bilder. Lidandet hade förändrat min själ och berättade för mig hur jag kunde hitta andra former och färger för att uttrycka det jag ville. ” (A. Jawlensky)

In medium ire – att gå mot mitten

På påskafton är Kristus i dödsrikets mitt och härifrån börjar uppståndelsen. På jorden sörjer människorna Honom som om Han gått dem förlorad. Men med korset som vägvisare finner vi alltid till vår mitt och vår gemenskap med den Uppståndne.

 

 

”In medium ire” – Långfredag i stilla veckan

Törnekronan, Alexej von Jawlensky, 1918

”Jag arbetar för mig, bara för mig och för min Gud. Ofta är jag nästan vanmäktig av smärta. Men mitt arbete är en passionerad bön – ett bedjande genom färger.” (A. Jawlensky)

”In medium ire” – att gå till mitten

På långfredag går Kristus till fiendens och dödens mitt för att vi också här ska kunna finna Honom.

Som häst hade han korset,

som han hängde på,

som sköld erbjöd han sin sida,

och så gick han mot sin fiende,

inte med spjutet i handen 

utan instucken i sin sida.

(1300-t)

 

 

”In medium ire” – skärtorsdag i stilla veckan

                                       Kristusansikte, Alexander von Jawlensky 1923

”Som barn tog min mor en gång med mig till en polsk kyrka, känd för sin Madonna-ikon. Framför ikonen låg människor på golvet med utsträckta armar, som om de korsfästes. Det var alldeles tyst. Plötsligt bröts tystnaden av en trumpetstöt. Jag blev fruktansvärt rädd och tyckte mig se hur madonnans mantlar föll av och hon stod där helt i guld.” (A. Jawlensky)

”In medium ire” – att gå till mitten

”Jag är mitt ibland er som er tjänare” – säger Kristus till sina lärjungar på skärtorsdagen och avslöjar vad som väntar dem som går till mitten.