Vår tid är mänsklighetens stora advent!

Tankar till Lukas 21, 25-33 av Carl van der Weyden

Årets blå timme                                                                                                                                                ”Advent är årets blå timme, en tid när inget ännu är och ändå, någonstans, är. Det är aningarnas, förväntningarnas förberedelsens och lyssnandets tid.” Men alla kan vi också uppleva en annan sida av advent, en verklighet där de stora prövningar, som jorden och mänskligheten står inför, blir synliga. Det är frågor och utmaningar som kommer oss till mötes.

Globala ödesfrågor
Alla globala ödesfrågor blir i vår tid, i dessa dagar, personliga. De når fram och berör den enskilda människan och skapar ett uppvaknande där vi ställs inför våra egna gärningar. Står vi upp och är beredda att handla för varandra? Är vi villiga att offra, villiga att avstå något för att jorden, vårt klimat, vår moder jord ska kunna ha en framtid tillsammans med oss?

Den vuxnes adventskalender
Det är i spänningsfältet mellan dessa ytterligheter – den blå timmen och ödesfrågorna – som vi kan erfara dramatiska ögonblick. Kanske är dessa ögonblick den vuxnes adventskalender, där tidsanden vänder sig till oss med en fråga och insikt för varje lucka som öppnas. Består vi utmaningarna? Förmår vi omfatta den medkänsla som mänskligheten behöver?

Mänsklighetens knoppar
Vi kan idag se många fria initiativ växa fram som starka och goda krafter. De är som mänsklighetens knoppar. Vad kan då bli av dessa krafter som ännu bara är knoppar? Förmår de oss att se längre än mediernas cyniska svarta bokstäver? Tecknen finns där, mänsklighetens knoppar finns där och de har sina rötter i den goda, osjälviska viljan – ser vi dessa tecken, finns en möjlighet att vakna upp till det sant mänskliga, till den kraft som är i vardande.

Ett fridens rum
Här står vi nu i denna mänsklighetens stora advent och i årsloppets lilla advent och i alla våra hjärtan finns möjligheten till ett inre frirum, ett fridens rum, där vi kan öppna upp och förbereda en ankomst – för så högt älskade Gud världen att han gav den sin ende son.

%d bloggare gillar detta: