”Vad sker med detta lindebarn?”

Romanos Meloden är en av kristenhetens största hymndiktare. Han levde i Konstantinopel på 500-talet. I en dröm på julnatten fick han av Jungfru Maria inspirationen till sin vackra hymn om Kristi födelse, som översatts till svenska av Hjalmar Gullberg. Med några strofer ur den 24 verser långa julhymnen vill vi präster önska Kristofferuskyrkans vänner en värmande, ljus och välsignad juletid!

Carl van der Weyden 🌟 Ragnhild Nesheim 🌟 Ylwa Breidenstein

⭐️

En jungfru föder i denna dag
den Översinnlige
Och jorden bjuder ett stall till behag
för den Oupphinnelige.
Änglar och herdar höja hans lov
med jubelljud
Vismän med stjärnan bilda hans hov
i kungaskrud.
Ty oss är givet i denna dag
ett nyfött barn, av evighet Gud.

Till Betlehem! Där öppnas oss ett Eden,
vars frukt skall läska oss på vandringsleden.
Förborgat i ett skjul är paradiset!
Där sprang en telning ur det torra riset
– där står i dag Försoningen i blom.
Där är den brunn som aldrig rinner tom,
det vatten som kung David efterträtt.
Där stillar jungfrun som ett barn har fått
den törst som Adams släkt och David led.
O stall som skänkte oss av jungfruns kved
ett nyfött barn, av evighet Gud!

Svag låg de svagas frälsare, Guds son
– så var hans vilja – på en krubbas strån.
Till bröstet modern honom tog och sade:
"Vad sker med detta lindebarn? Vem lade
dig i mitt liv? Hur steg du ur mitt sköte?
Se mina bröst som spännas mot dit möte!
Jag lät mitt blod i dina ådror rinna.
Förfäran griper mig, en ogift kvinna.
Jag sveper dig – kvar är min jungfrudom:
den vaktar du som föddes ren och from
ett nyfött barn, av evighet Gud.

Konungars konung bor i fattighuset,
himmelens herre sänkte sig till gruset –
hur fann du lust till denna krubbas läger?
Se, inget rum för din slavinna äger
härbärget, ingen plats för mig står tom;
och detta skjul är andras egendom!
När Sara födde, fick hon jordagods;
mig har en usel håla anförtrotts.
Men hålan valdes åt din moder ut,
ty sådant var ditt syfte och beslut,
nyfödda barn, av evighet Gud!"

⭐️

”Vad sker med detta lindebarn?” frågar jungfru Maria i Romanos hymn. Det är också julens inträngande fråga till världen. Redan de tidiga julikonerna antyder frågan. Många av dem kommer som Romanos från Konstantinopel och skapades från 500-talet och framåt. De visar alla på olika sätt hur hela skapelsen engagerat tar del i Jesu Kristi födelse. Stjärnorna på himlen och änglarna runtomkring men också oxen och åsnan vid krubban liksom Josef och Maria bär grubblande på frågan: vad ska ske med detta lindebarn? Frågan verkar i ikonerna riktade till konungarna och herdarna, till dig och till mig. Är det vi människor som genom våra liv ska ge svaret?

%d bloggare gillar detta: