VAD BAR MARIA UNDER SITT HJÄRTA?

”Vad bar Maria under sitt hjärta? ”sjunger vi och undrar vi i advent. En blivande moder bär på så mycket mer som är i vardande än bara barnet! För varje gång ett barn föds, föds också en moder! Ett faktum som lätt förbises. I dag vet vi väldigt mycket om graviditet och om fostrets utveckling, men vet vi egentligen vad moderlighet är? Tar vi hänsyn till att det också är något som behöver få tid för att växa och mogna fram?

Moderlighet är en kvalité som motarbetas genom vår tids hektiska levnadssätt. Den moderna modern förväntas i första hand vara en god organisatör som får vardagen att fungera friktionsfritt. Moderlig stillhet, värme, lugn och ömhet får träda i bakgrunden när det rationella tänkandet breder ut sig.

Advents uppgift är att lyfta fram dessa egenskaper igen, att låta det moderliga i varje människa, kvinna som man, ja i hela mänskligheten, födas på nytt och förökas, genom att erbjuda oss alla ljusfylld stillhet och ömsint värme.

Varje ljus som tänds i advent vill upplysa oss om nödvändigheten av att moderlighet får en given plats i vår trängda tid och påminna oss om att moderlighet har med mod att göra!

Mänsklighetens vardande och framtid är beroende av att vi finner mod till förändring av stelt rationellt tänkande, mod till att säga ja till ödet, till det tillsynes omöjliga, såsom Maria gjorde. Men kanske framförallt mod att säga ja till Guds vilja och ta ett moderligt ansvar för ett vardande som inte är vårt eget vardande.

När vi är beredda, att liksom Maria, också bära det ansvaret under vårt hjärta – då kan det bli jul!

(Bild: Lena Lervik)

%d bloggare gillar detta: