”Utan reflektion blir människan ett monster” (Hannah Arendt)

Det är i dag 40 år sedan den tysk-judiska filosofen Hannah Arendt (född 14 oktober 1906, död 4 december 1975 ) gick ur tiden. Mest känd är hon kanske för begreppet ”den banala ondskan” som uppkom i samband med rapportering från Adolf Eichmanns rättegång i Israel 1961.Unknown

Hannah Arendt visar på olika sätt att tänka. Att tänka betyder för henne att kunna växla perspektiv och därmed förstå någon annan och något annat. Arendt själv uttryckte saken vid ett tillfälle som att hon tänker, och därmed skriver, utan ett ”räcke” att stödja sig emot när hon går i tanketrappan.

images-1Hon är dristig och oförutsägbar, omöjlig att placera i en bestämd tanketradition. Så växlade hon de filosofiska frågeställningarna ” vad är jag?”, ” vad är verkligt?”, ” vad är tillvaron?” till frågan ”vem är jag?” . Frågan om identitet och tillhörighet ställs i förgrunden, en fråga som är trängande aktuell för allt fler människor i vår tid.

images-3Hon skriver om människans outgrundliga väsen och menar att man bara genom ”ett gudomligt perspektiv kan känna den odiskutabla sanningen om människans inre väsen.”

Hennes syfte är inte att tala om för oss vad vi ska tycka, alltså inte att delge oss åsikter, utan att lära oss att tänka. Så överraskar det inte heller att frihet är ett annat centralt begrepp för. henne. Det är i kraft av sin frihet som människan har förmågan att verka och göra skillnad. Att vara fri och att handla är oupplösligt förenade med varandra, även om handlandet bär med sig risken att misslyckas.

”Mellan det förflutna och framtiden urskiljer hon en glipa, där det är möjligt för människor att handla. Ändra riktning. Hejda ett skeende. Börja på nytt.””

Hannah Arendts var en modig kvinna vars tankegångar inte bör försjunka i glömska. De bär på framtid och hopp – precis som advent.

images-2

%d bloggare gillar detta: