Texter från ”En hjärtestund för mänsklighet och fred”

”I denna tid när brutalitet, klädd i lögn, så kusligt som aldrig förr sitter på världens tron, förblir jag trots detta övertygad om att sanning, kärlek, fridsamhet, saktmod och godhet är de makter som står över allt våld. Världen kommer att tillhöra dem: ifall det finns tillräckligt med människor som bär kärlekens, fridsamhetens och saktmodets tankar ständigt rent och starkt levande i sitt inre och lever därefter. ” Albert Schweizer

”Böner stiger som andliga makter upp till den gudomliga världen. De förändrar hela omvärlen. De skapar nya andliga möjligheter för de ledande gudomliga makterna. Sådana böner är i den andliga världen som nya livsfyllda trådar som kan vävas in i ödets väv av änglar och på vilka de ofta väntar!”  Friedrich Rittelmeyer

Skapare av natur och mänsklighet, av sanning och skönhet,
hör min röst,
ty det är rösten hos alla dem som fallit offer för alla krig,
och allt våld mellan människor och nationer.
Hör min röst,
ty det är rösten av alla barn som lider och som i framtiden kommer att lida, när människor förlitar sig på vapen och krig.
Hör min röst,
när jag ber dig ingjuta i alla människors hjärtan
fredens vishet, rättvisans kraft och gemenskapens glädje.
Hör min röst,
ty jag talar tillsammans med alla de människor i alla länder och alla tider som inte önskar krig och som är beredda att gå fredens väg.
Hör min röst,
och ge insikt och styrka så att vi kan möta
hat med kärlek, orättvisa med rättvisa,
nöd med offervillighet, krig med fred.
O Gud, hör min röst och ge världen din eviga frid.
Johannes Paulus II

Efesierbrevet 2

Ty Han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

%d bloggare gillar detta: