RÄTTELSE – församlingsinfo

I det förra utskicket om covid 19 kom inte hela texten med och det kan felaktigt tolkas som om vi skulle införa vaccinationsbevis, vilket vi beklagar. Här kommer den fullständiga texten:

Covid-19

Från och med 12 januari gäller följande för kyrkan:

Vid sammankomster inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen.

För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs nu vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Eftersom vi inte kommer att införa en sådan kontroll innebär det att vi inte kan släppa in fler än 50 personer i kyrkorummet .

Alla vuxna bör dessutom begränsa antalet nära kontakter inomhus. Därför ber vi er alla att tillsvidare avstå från kommunionen efter gudtjänsten. Vid speciella situationer kan man boka tid med en präst för enskild kommunion.

I foajén kan endast ett mindre antal människor uppehålla sig samtidigt. Vi ber dig därför att hänga av dig dina kläder där och sedan gå direkt in i kyrkorummet och att även efter gudstjänsten undvika att stå kvar i foajén. Undvik trängsel genom att även använda branddörren när du går in eller ut ur kyrkorummet.

Köket och församlingsrummet hålls stängt. Men toaletterna är tillgängliga.

Tänk på avståndet och undvik trängsel! Vid minsta sjukdomssymptom ber vi dig stanna hemma.

Här hittar du fler viktiga rekommendationer: www.folkhalsomyndigheten.se

%d bloggare gillar detta: