Quo Vadis

av Carl van der Weyden

Quo Vadis – som betyder ”vart går du” – är titeln på en bok om aposteln Petrus. Här skildras hur Petrus försöker fly från Rom när förföljelsen av de kristna blir för svår. Utanför statsmuren möter han Kristus som är på väg i motsatt riktning, in mot staden. ”Vart går du?” frågar då Petrus honom. ”Jag går till Rom för att åter låta mig korsfästas.”, säger Kristus. Petrus blir så skakad över svaret att han vänder om för att i Kristus fotspår, bejakande gå sitt eget öde till mötes.

”Vart går du?” är frågan Petrus ställer till Kristus – men samtidigt riktas frågan också till honom själv. ”Vart går du?” är en fråga vi alla ställer oss i sökandet efter riktning och mål i livets ström, frågan som kanske också de tre vise männen bar på under på sin vandring.

De hade en stjärna som gav dem riktning. Var finner vi vårt ödes stjärna, kanske vi undrar ibland. För inte sällan händer det att vi ställer oss i vägen för vårt öde, blir förlamade av inre ofrihet och oförmåga.

Ödets stjärna finner vi, liksom Petrus, i mötet med det oväntade, i ett gränsland där hoppet känns avlägset. Just där kommer Kristus oss till mötes! Här kan också vi ställa den avgörande frågan ”quo vadis, vart går du?” för att rikta våra steg efter Hans fotspår.

%d bloggare gillar detta: