Broderskärlek

philadelphia-alasehir-turkey

Några tankar  om  Joh Upp 3: 7-13

Filadelfos

En mäktig, imponerande kyrkoruin vittnar än i dag om församlingen i Filadelfias storhetstid. Två kraftiga torn står där stadigt bredvid varandra – som bröder. Församlingen var en av de sista som Johannes grundade och hade ett mycket högt men också avlägset mål som ideal, nämligen broderskärlek. Den lilla staden vid Europas yttersta gräns, i dagens Turkiet, har sitt namn efter kung Filadelfos. Namnet betyder ”en som älskar sin broder.”

En öppen dörr

”Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga” säger Kristus till församlingen i Filadelfia. En öppen dörr är en dörr med möjligheter. Det betydde inte att allt är enkelt. En öppen dörr är inte detsamma som frihet från problem, men är en bild för mod och förtroende, för ett öppet hjärta och ett öppet sinne. Allt detta som är förutsättningar för att vi ska finna nya bröder och systrar att älska, så att kärleken i världen kan växa.

Ser du din broder?

I öppningen mellan de två kraftiga tornen i kyrkoruinen i Filadelfia kan man idag se en moské med sin smala minaret. Det är som en bild för vår tids mest brännande fråga: ser du din broder? Är mitt sinne och mitt hjärta tillräckligt vidgat och öppet så att jag kan välkomna honom när vi möts? Eller har jag förslutit mig, avgränsat mitt hjärtat pga av hat och rädsla?

Broderskärleken i skärvor

Efter händelsen i Paris kan det förefalla oss som om broderskärleken i världen krossats till skärvor. Och det är en enorm utmaning för oss människor att resa oss upp ur denna ruin för att kunna stå broderligt och stadigt, sida vid sida.

Kristus gränslösa hjärta

Kanske finner vi motivation och kraft för detta genom vissheten om att himlens portar alltid står vidöppna för oss? Genom förtroendet till att dörren till Kristus gränslösa hjärta aldrig någonsin stängs för någon människa på jorden? Gör vi det till inre övertygelse, så börjar vi bygga på en ny storhetstid, visserligen i en avlägsen framtid, men där alla jordens människor kan bekänna sig till församlingen i Filadelfia. En framtid där ingen tar den andres liv utan istället ger allt för att hålla broderskärleken levande!

Paris i våra böner

MODER TERESAS FREDSBÖN

Led mig från död till liv,
från falskhet till sanning.
Led mig från förtvivlan till hopp,
från fruktan till förtröstan.
Led mig från hat till kärlek,
från krig till fred.
Låt freden fylla våra hjärtan,
vår värld, vårt universum.

Sankt Martin – en bild för medmänsklighet

st_martin_frei_2_12p_01_3e9a963272Den 11 november är Sankt Martins minnesdag. Han som med sitt svärd delade sin mantel mitt itu och skänkte den ena halvan till en frusen tiggare, utan att först fråga efter härkomst, religionstillhörighet eller avsikter.

Så blev Sankt Martin en bild för medmänsklighet och kärlek till sin nästa. Han blev en förebild och ett ideal för något som vi ännu, 1600 år senare, inte lyckats göra till en självklarhet.

Kanske är det nu dags att låta hans budskap om hjälp och omtanke till nödlidande beröra våra hjärtan och bli till handling?

Dela ditt bröd med den hungrige,
ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom,
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig,
och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
Då skall Herren svara när du kallar,
när du ropar säger han: ”Här är jag.”
Om du gör slut på allt förtryck hos dig,
hot och hån och förtal,
om du räcker ditt bröd åt den hungrige
och mättar den som lider nöd,
då skall ljus bryta fram för dig i mörkret,
din natt bli strålande dag.
Herren skall alltid leda dig,
han mättar dig i ödemarken
och ger styrka åt benen i din kropp.
Du skall bli som en vattenrik trädgård,
en oas där vattnet aldrig sinar.

(Jesaja 58)