Verklig tröst

Tankar till Johannes Uppenbarelse 21, 1 – 7

”…..han ska torka alla tårar från deras ögon” 

I medierna ser vi dagligen bilder av sörjande människor som försöker trösta varandra; anhöriga och offer för det meningslösa våldet i världen. De här bilderna berör oss, för vi vet alla hur oerhört välgörande det är att bli tröstad, vet vilka under tröstande ord är istånd till att uträtta i förtvivlade situationer. Tröst berör oss som en mild fläkt, sänker sig ned över vår själ som en läkande kraft och sprider ljus och värme.

Det finns en falsk tröst i världen

Och ändå är inte allt som ser ut som tröst här på jorden, verklig tröst. Det finns en falsk tröst i världen, som vill hålla oss kvar i gamla vanor och fånga oss i sentimentala känslor. Den ger den som hungrar efter tröst stenar istället för bröd, därför att den förleder oss att känna tröst, där vi blundar för sanningen, där vi hellre blickar bakåt än bejakar förändringar.

En ny himmel och en ny jord

Men den som vill ta emot den hjälp och tröst som Johannes Uppenbarelsen talar om, ryggar inte tillbaks för verklighetens fakta och sanningar. Den trösten når oss när vi börjar lösa oss från livslögner och halvsanningar och inte bara hjälplöst upplever vår egen och världens sårbarhet, när vi inte enbart längtar tillbaka ”till den gamla goda tiden” utan accepterar orden: ”Ty det som en gång var är borta”. Trotsar vi på det här sättet tidens skräckhändelser, så kan gudomliga framtidskrafter tröstande förbinda sig med oss och låta en ny himmel och en ny jord växa fram.

Broderskärlek

philadelphia-alasehir-turkey

Några tankar  om  Joh Upp 3: 7-13

Filadelfos

En mäktig, imponerande kyrkoruin vittnar än i dag om församlingen i Filadelfias storhetstid. Två kraftiga torn står där stadigt bredvid varandra – som bröder. Församlingen var en av de sista som Johannes grundade och hade ett mycket högt men också avlägset mål som ideal, nämligen broderskärlek. Den lilla staden vid Europas yttersta gräns, i dagens Turkiet, har sitt namn efter kung Filadelfos. Namnet betyder ”en som älskar sin broder.”

En öppen dörr

”Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga” säger Kristus till församlingen i Filadelfia. En öppen dörr är en dörr med möjligheter. Det betydde inte att allt är enkelt. En öppen dörr är inte detsamma som frihet från problem, men är en bild för mod och förtroende, för ett öppet hjärta och ett öppet sinne. Allt detta som är förutsättningar för att vi ska finna nya bröder och systrar att älska, så att kärleken i världen kan växa.

Ser du din broder?

I öppningen mellan de två kraftiga tornen i kyrkoruinen i Filadelfia kan man idag se en moské med sin smala minaret. Det är som en bild för vår tids mest brännande fråga: ser du din broder? Är mitt sinne och mitt hjärta tillräckligt vidgat och öppet så att jag kan välkomna honom när vi möts? Eller har jag förslutit mig, avgränsat mitt hjärtat pga av hat och rädsla?

Broderskärleken i skärvor

Efter händelsen i Paris kan det förefalla oss som om broderskärleken i världen krossats till skärvor. Och det är en enorm utmaning för oss människor att resa oss upp ur denna ruin för att kunna stå broderligt och stadigt, sida vid sida.

Kristus gränslösa hjärta

Kanske finner vi motivation och kraft för detta genom vissheten om att himlens portar alltid står vidöppna för oss? Genom förtroendet till att dörren till Kristus gränslösa hjärta aldrig någonsin stängs för någon människa på jorden? Gör vi det till inre övertygelse, så börjar vi bygga på en ny storhetstid, visserligen i en avlägsen framtid, men där alla jordens människor kan bekänna sig till församlingen i Filadelfia. En framtid där ingen tar den andres liv utan istället ger allt för att hålla broderskärleken levande!

Paris i våra böner

MODER TERESAS FREDSBÖN

Led mig från död till liv,
från falskhet till sanning.
Led mig från förtvivlan till hopp,
från fruktan till förtröstan.
Led mig från hat till kärlek,
från krig till fred.
Låt freden fylla våra hjärtan,
vår värld, vårt universum.