VINTERGATAN – dikt i advent

 

Och nu är lampan släckt, och nu är natten tyst och klar,
och nu stå alla minnen upp från längst försvunna dar,
och milda sägner flyga kring som strimmor i det blå,
och underbart och vemodsfullt och varmt är hjärtat då.

imagesDe klara stjärnor skåda ned i vinternattens glans,
så saligt leende, som om ej död på jorden fanns.
Förstår du deras tysta språk? Jag vet en saga än,
jag har den lärt av stjärnorna, och vill du höra den?

Långt på en stjärna bodde han i aftonhimlens prakt;
hon bodde i en annan sol och i en annan trakt.
Och Salami så hette hon, och Zulamit var han,
och båda älskade så högt och älskade varann.

De bott på jorden båda förr och älskat redan då,
men skildes åt av natt och död och sorg och synd också.
Sen växte vita vingar fort på dem i dödens ro;
de dömdes långt ifrån varann på skilda stjärnor bo.

Men på varandra tänkte de i blåa höjdens hem.
Omätlig låg en rymd av glans och solar mellan dem; images-1
tallösa världar, underverk av skaparns visa hand,
sig bredde mellan Salami och Zulamit i brand.

Och då har Zulamit en kväll, av längtans makt förtärd,
begynt att bygga sig en bro av ljus från värld till värld;
och då har Salami, som han, från randen av sin sol
begynt att bygga, också hon, en bro från pol till pol.

I tusen år så byggde de med omotståndlig tro,
och så blev Vintergatan byggd, en strålig stjärnebro,
som famnar himlens högsta valv och zodiakens ban
och binder samman strand vid strand av rymdens ocean.

UnknownFörfäran grep keruberna; till Gud steg deras flykt:
»O Herre, se vad Salami och Zulamit ha byggt!»
Men Gud allsmäktig log, och klart ett sken sig vida spred:
»Vad kärlek i min värld har byggt, det river jag ej ned.»

Och Salami och Zulamit, när bryggan färdig var,
de sprungo i varandras famn — och strax en stjärna klar,
den klaraste på himlens valv, rann upp i deras spår,
som efter tusen år av sorg i blom ett hjärta slår.

Och allt som på den dunkla jord har älskat ömt och glatt Unknown-1
och skildes åt av synd och sorg och kval och död och natt,
har det blott makt att bygga sig från värld till värld en bro,
var viss, det skall sin kärlek nå, dess längtan skall få ro.

text: Zacharias Topelius

Verklig tröst

Tankar till Johannes Uppenbarelse 21, 1 – 7

”…..han ska torka alla tårar från deras ögon” 

I medierna ser vi dagligen bilder av sörjande människor som försöker trösta varandra; anhöriga och offer för det meningslösa våldet i världen. De här bilderna berör oss, för vi vet alla hur oerhört välgörande det är att bli tröstad, vet vilka under tröstande ord är istånd till att uträtta i förtvivlade situationer. Tröst berör oss som en mild fläkt, sänker sig ned över vår själ som en läkande kraft och sprider ljus och värme.

Det finns en falsk tröst i världen

Och ändå är inte allt som ser ut som tröst här på jorden, verklig tröst. Det finns en falsk tröst i världen, som vill hålla oss kvar i gamla vanor och fånga oss i sentimentala känslor. Den ger den som hungrar efter tröst stenar istället för bröd, därför att den förleder oss att känna tröst, där vi blundar för sanningen, där vi hellre blickar bakåt än bejakar förändringar.

En ny himmel och en ny jord

Men den som vill ta emot den hjälp och tröst som Johannes Uppenbarelsen talar om, ryggar inte tillbaks för verklighetens fakta och sanningar. Den trösten når oss när vi börjar lösa oss från livslögner och halvsanningar och inte bara hjälplöst upplever vår egen och världens sårbarhet, när vi inte enbart längtar tillbaka ”till den gamla goda tiden” utan accepterar orden: ”Ty det som en gång var är borta”. Trotsar vi på det här sättet tidens skräckhändelser, så kan gudomliga framtidskrafter tröstande förbinda sig med oss och låta en ny himmel och en ny jord växa fram.

Broderskärlek

philadelphia-alasehir-turkey

Några tankar  om  Joh Upp 3: 7-13

Filadelfos

En mäktig, imponerande kyrkoruin vittnar än i dag om församlingen i Filadelfias storhetstid. Två kraftiga torn står där stadigt bredvid varandra – som bröder. Församlingen var en av de sista som Johannes grundade och hade ett mycket högt men också avlägset mål som ideal, nämligen broderskärlek. Den lilla staden vid Europas yttersta gräns, i dagens Turkiet, har sitt namn efter kung Filadelfos. Namnet betyder ”en som älskar sin broder.”

En öppen dörr

”Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga” säger Kristus till församlingen i Filadelfia. En öppen dörr är en dörr med möjligheter. Det betydde inte att allt är enkelt. En öppen dörr är inte detsamma som frihet från problem, men är en bild för mod och förtroende, för ett öppet hjärta och ett öppet sinne. Allt detta som är förutsättningar för att vi ska finna nya bröder och systrar att älska, så att kärleken i världen kan växa.

Ser du din broder?

I öppningen mellan de två kraftiga tornen i kyrkoruinen i Filadelfia kan man idag se en moské med sin smala minaret. Det är som en bild för vår tids mest brännande fråga: ser du din broder? Är mitt sinne och mitt hjärta tillräckligt vidgat och öppet så att jag kan välkomna honom när vi möts? Eller har jag förslutit mig, avgränsat mitt hjärtat pga av hat och rädsla?

Broderskärleken i skärvor

Efter händelsen i Paris kan det förefalla oss som om broderskärleken i världen krossats till skärvor. Och det är en enorm utmaning för oss människor att resa oss upp ur denna ruin för att kunna stå broderligt och stadigt, sida vid sida.

Kristus gränslösa hjärta

Kanske finner vi motivation och kraft för detta genom vissheten om att himlens portar alltid står vidöppna för oss? Genom förtroendet till att dörren till Kristus gränslösa hjärta aldrig någonsin stängs för någon människa på jorden? Gör vi det till inre övertygelse, så börjar vi bygga på en ny storhetstid, visserligen i en avlägsen framtid, men där alla jordens människor kan bekänna sig till församlingen i Filadelfia. En framtid där ingen tar den andres liv utan istället ger allt för att hålla broderskärleken levande!

%d bloggare gillar detta: