Orienteringskurs om prästyrket

Innføringskurs til presteutdannelsen 

Sted: Mikaelkirken, Oscars gate 84, Oslo

Tid: lørdag 25.januar 2020 kl. 10 – 15.

Skal Kristensamfunnet finnes i verden, må det prester til. Vi inviterer til innføringskurs for de som er interessert i presteyrket. Fire temaer er grunnleggende og blir belyst: Evangelieforståelse, hvordan man kan gi støtte og hjelp til mennesker i en vanskelig livssituasjon, de syv sakramentene, samt hvordan man omgås med seg selv.

Første møte blir en orientering om presteyrket og de ulike veiene som fører dit, samt en første innføring i de fire temaer nevnt over. Videre planer legges i fellesskap med dem som melder seg på.

Man behøver ikke tenke seg selv inn i presteyrket for å delta på innføringskurset, men ha en åpen og nygjerrig holdning til at det kan være en mulighet.

Kristensamfunnets utdanningssteder tilrettelegger for egne undervisningsopplegg dersom noen har behov pga jobb, familie og andre forpliktelser. For å bli opptatt som student ved et av seminarene må man ha god helse.

Vi begynner med Menneskevielsens handling kl. 10.00. Enkel lunsj serveres. For langveisfarende kan vi prøve å finne overnattingssted dersom behov.

Denne invitasjonen sendes ut til de skandinaviske land.

Påmelding og spørsmål, ta kontakt med John Rawcliffe (mobil + 47 90553065, epost john.rawcliffe@online.no) eller Kristine Høiland (mobil +47 90104937, epost krishoei@online.no).

%d bloggare gillar detta: