obs! PROGRAMÄNDRING söndag 29/3

Kristensamfundet i Järna fortsätter att noggrant anpassa verksamheten efter Folkhälsomyndighetens anvisningar gällande Corona-smittan. Fr o m söndag 29/3 får inte mer än 50 personer delta vid sammankomster. För oss innebär det att gudstjänsterna – utan nattvard –  kommer att hållas som planerat men det kommer att stå endast 45 stolar, glest utplacerade, i kyrkorummet. Inga föredrag eller betraktelser kommer att äga rum. I stället kommer en lite längre predikan att inleda gudstjänsterna. Tills vidare måste vi även begränsa deltagandet vid begrav-ningar och dop. Konfirmationen, som brukar ske till påsken, är uppskjuten tills vidare.

Söndag 29/3 kommer alltså ingen betraktelse att hållas efter Människovigningens handling – men en lite längre predikan till temat ”kommunion” hålls i början. Även söndagsfikat ställs in. Däremot kommer Söndagshandlingen för barnen att äga rum och även konserten kl. 16 – men vi släpper bara in 45 personer.

Vi vill vara en trygg plats för dem som önskar ta del av gudstjänstens läkedoms-bringande krafter och medverka till att de helande kan strömma ut till den nödlidande världen. Men samtidigt är vi medvetna om att många inte kan delta även om de vill. Hör man till en riskgrupp eller känner att man har sjukdomssymptom bör man givetvis stanna hemma. Man kan ändå delta genom att tända ett ljus och läsa veckans evangelium! Tveka inte att höra av er om det finns frågor, synpunkter eller speciella önskemål.

Ylwa Breidenstein

%d bloggare gillar detta: