Nyhetsbrev – september

Kära församlingsvänner!

Nu närmar sig slutet av sommaren som i år för många av oss varit annorlunda än andra somrar. Och mitt i det annorlunda har livet ändå innehållit det livet alltid gör – både tacksamhet, glädje och fina upplevelser, men också smärta, oro och sorg. Coronan har tvingat oss att hålla avstånd på flera sätt och vi har inte alltid kunnat dela sorg och glädje med varandra så som vi kanske önskat. Men Kristofferuskyrkan har ändå kunnat fortsätta att vara en självklar mötesplats för många av oss och de som inte  har kunnat komma hit har vi försökt att bära med oss i varma tankar. 

Högst 50 personer – om man håller ett avstånd på 1 meter

Inför hösten vill vi utöka möjligheterna till möten och gemenskap i kyrkan samtidigt som vi fortsätter att noga följa myndigheternas rekommendationer. Dit hör regeln att högst 50 personer (förutom präster, ministranter och musiker) kan delta i kyrkans evenemang om man håller ett avstånd på 1 meter. I kyrkrummet står 39 stolar uppställda enligt denna angivelse och vi är tacksamma om man undviker att flytta på dem. Ytterligare 11 platser finns uppe på läktaren – vilket innebär att det för det mesta finns plats för alla som vill delta i det som sker hos oss. Har man sjukdomssyptom bör man givetvis stanna hemma.

Människovigningens handling även torsdagar och lördagar

Calle fortsätter att vara deltidsjukskriven fram till årsskiftet – men kommer successivt att utöka sina uppgifter. Det innebär att vi glädjande nog i september kan börja hålla Människovigningens handling inte bara på söndagar kl. 10 utan även på torsdagar och lördagar kl. 9.00. I oktober startar även studiegrupperna på torsdagar.

Kommunionen är hjärtat i församlingen

Kommunionen/nattvarden är hjärtat i en gudstjänstfirande församling. Efter att under ett halvårs tid ha avstått kommer vi nu åter att börja dela ut nattvarden under Människovigningens handling på torsdagar och lördagar. OBS! högst fem personer kan komma fram åt gången och måste stå på behörigt avstånd från varandra. På söndagarna kvarstår möjligheten att ta emot kommunionen i sakristian efter Människovigningens handling – om man meddelat sin önskan till prästen före gudstjänstens början.

Barn och ungdomar

Från och med september kommer Söndagshandlingen för barnen  åter att hållas varje söndag kl. 11.15. Hjärtligt välkomna – även nya familjer och barn! Konfirmandträffarna på torsdagar startar också denna månad för de ungdomar som ska konfirmeras nästa år. De som inte kunde konfirmeras i våras, pga covid-19, kommer istället att konfirmeras till mikaelihelgen 3-4 oktober. Eftersom vi bara kan ta emot ett begränsat antal gäster i kyrkan är konfirmationerna bara öppna för de anhöriga. Vi hoppas på er förståelse. En mikaeliandakt kommer att hållas för församlingen lördag 3/10 kl 18.00.

Årsmöte

Årsmötet för Kristensamfundet Järna, som inte heller kunde hållas under våren, äger rum söndag den 11 oktober kl 11.40. En kallelse kommer att sändas till medlemmarna.

Vi önskar er en kraftfull start på hösten och ber er höra av er till oss om ni har frågor och synpunkter!

Calle och Ylwa

%d bloggare gillar detta: