Närhet

Skärmavbild 2016-09-04 kl. 20.57.19Tankar till Lukas 10, 1-20

” Guds rike är nära!”. Det är stora och trygga ord som lärjungarna får i uppdrag att sprida.  Det är ett radikalt, villkorslöst budskap – som slutar med ett utropstecken och inte följs av något men eller om… Ändå kan orden kännas som en ren provokation i vår svåra tid, fylld av orättvisor och lidande. Många upplever nog att Guds distans och frånvaro är mer framträdande än hans närhet. Det är en stor utmaning för oss  att ge det här budskapet liv, så att det inte stannar som ett ihåligt påstående utan i stället blir till en tröstande viskning i livets villervalla.

Vi förleds lätt att tro att orden ”Guds rike är nära” handlar om något som strax ska ske eller komma. Men de handlar inte om närhet i tid utan om närhet i relationer. Den moderna tidens nöd är just avsaknaden av närhet och närvaro i det mellan mänskliga. Kylig distans och frånvaro av verkligt medmänskligt engagemang ligger bakom de flesta av tidens sociala katastrofer.

Först när vår förmågan att ge och ta emot närhet, kärlek och ömhet väcks till liv – inte bara fysiskt utan även själsligt och andligt kan Lukasevangeliets budskap bli en upplevbar verklighet.

Guds rike är nära – eftersom Gud är närvarande i varje människa vi möter på vår väg – eftersom Gud är i var och en av oss – som vår närmaste!

%d bloggare gillar detta: