Maria Sofia

Ny bok av Michael Debus på Kosmos förlag:

Maria Sofia – det kvinnliga i mänsklighetens historia

”Hon är efterlängtad och hon har mycket att säga oss i dag”, sa den dåvarande biskopen KG Hammar när han invigde en ny skulptur av Jesu moder Maria i Uppsala domkyrka för ett antal år sedan. Trots att Maria varit förvisad ur kyrkan på våra breddgrader sedan reformationen för 500 år sedan, väcker hon fortfarande intresse och frågor. Det är från bibeln vi känner henne, men detaljerna är få, texterna är knapphändiga och har därför i modern tid bidragit till en osäkerhet om hennes egentliga betydelse och uppdrag. Ännu större är kanske osäkerheten och framförallt okunnigheten om Sofia, den gudomliga visheten, som av Vladimir Solovjov även kallas ”världens skyddsängel”. Därför kan man verkligen välkomna och glädja sig över att Michael Debus bok ”Maria-Sofia – det kvinnliga i mänsklighetens utveckling” nu getts ut på Kosmos förlag, översatt från tyska av Jürgen Vater. Michael Debus är författare och präst i Kristensamfundet. Han har studerat matematik, fysik och filosofi och var i mer än 30 år ledare för Kristensamfundets prästseminarium i Stuttgart (Freie Hochschule der Christensgemeinschaft).

Boken är en omfattande och utförlig studie om dessa två komplexa teman Maria och Sofia, utifrån ett antroposofiskt perspektiv. Inledningsvis närmar den sig de båda kvinnliga aspekterna genom några grundläggande frågor: Varför är kristendomen och kyrkan manligt dominerad? Hur kan man utifrån detta förstå Marias ställning i den katolska kyrkan? På vad beror den moderna tidens hjälplöshet, när det gäller att i praktiken omsätta jämställdheten mellan kvinnor och män? Vad är det specifikt manliga och typiskt kvinnliga? Men intentionen med boken är inte att ge några färdiga lösningar eller svar på problematiken mellan könen idag. Istället tydliggör Debus att bara ett tänkande som strävar efter att omfatta andliga sammanhang när det gäller den kvinnliga och den manliga urbilden, kan hjälpa oss vidare med frågor som de här.

Utifrån detta blir studien en fascinerande och hisnande skildring av sammanhanget mellan Maria och Sofia och deras betydelse för den sökande människosjälen. Hur såg människan upp till Maria- Sofia i det förflutna? Hur kunde vår relation till henne se ut i dag? är frågeställningar som tas upp. Klassiska och grundläggande kristna begrepp som skapelsen, synd, död och uppståndelse, men också den kristna idén om andlig utveckling i frihet ses på i ljuset av Sofias förbundenhet med mänskligheten.

Boken är ett anspråksfullt koncentrat av kulturhistorisk fakta, byggda på källor som bl. a. Gamla och Nya Testamentet, kyrkofäderna, mystikern Jakob Böhme och den ryske religionsfilosofen Vladimir Solovjov. Den präglas av djup och noggrannhet i sin uppbyggnad och är absolut en läsvärd och länge saknad möjlighet till att fördjupa sig i detta inspirerande tema!

 

%d bloggare gillar detta: