Program

Studiegrupper och andra möten i kyrkan är inställda tillsvidare.

Evangelietexter november: 22/11 Upp 21,9-27   29/11 Luk 21,25-36