Hur mår Kristofferuskyrkans ekonomi?

Ekonomisk rapport från styrelsen

                Järna, november 2021

Kära församlingsmedlemmar,

De senaste gångerna vi skrivit ekonomiska rapporter ifrån styrelsen har innehållet glädjande nog mestadels gått i dur, men den här gången är det lite mer allvarsamma toner som det är vår uppgift att förmedla. Men vi börjar positivt – vi har varit med om många underverk i vårt församlingsliv. Det mest påtagliga är kanske vår kyrkobyggnad och det fantastiska, sprudlande församlingsliv som den varit fylld av genom åren. Detta främst tack vare våra präster, men också tack vare alla oss medlemmar och andra som på olika sätt bidragit och bidrar till församlingens liv. 

Att våra präster har en stor arbetsbörda vet vi alla – förutom församlingen här i Järna och filialförsamlingarna runt om i landet har de även ansvarsuppdrag i det nygrundade trossamfundet Kristensamfundet Sverige” som är en del av det svenska samarbetet för organisationer med religiös inriktning och innehåll .  Prästerna är utöver detta, även engagerade i Kristensamfundets nordiska och internationella samarbetet. Att de orkar är beundransvärt, men som vi vet har det också fått konsekvenser i form av sjukskrivningar. Så det var ett stort och viktigt steg i år när Ylwa och Calle kunde välkomna Ragnhild som ny kollega, och vi kunde välkomna Järnaförsamlingens tredje präst. Denna satsning handlar självklart inte bara om att Calle och Ylwa skall få en mer rimlig arbetssituation, utan är framför allt en satsning för framtiden.

I styrelsen håller vi nu på med budgeten för 2022. Vi måste från vår sida erkänna att de positiva tongångar vi sänt ut angående ekonomin de senaste åren delvis varit missvisande. Att ekonomin varit så bra har delvis berott på ovan nämnda sjukskrivningar och därmed minskade lönekostnader.  Under året som gått har vi fått  bidrag från Kristensamfundets svenska framtidsfond för den  tredje prästlönen. Inför  det kommande året kan vi inte längre förvänta det stödet och behöver därför söka efter nya lösningar. 

Budgeten består av många olika poster, men det är två poster – en på inkomstsidan och en på utgiftssidan – som är de största och mest avgörande för resultatet. På utgiftssidan är det lönekostnader och på inkomstsidan är det bidragen från medlemmar och vänner.  Lönekostnaderna ligger på ca 1,2 milj kr inklusive sociala avgifter mm. Prästernas redan låga löner går inte att sänka  och tar vi bort en prästtjänst innebär det stora och genomgripande inskränkningar i församlingens verksamhet. Detta innebär ett  budgeterat underskott på ca 600 000 kr, och det måste vi göra något åt. Föreningen kan inte gå in i ett nytt budgetår med ett så stort minus. De beräknade samlade utgifterna för 2022 är 2,1 miljon kr och de förväntade samlade inkomstera (gåvor, bidrag mm) är 1,5 miljoner kr.

Styrelsens mål är att arbeta för en långsiktig lösning för församlingens ekonomi. Därför vänder vi oss nu till alla som  tar del av och ser ett berättigande i vår  verksamhet.  Ekonomin bygger enbart på gåvor och bidrag. Därför ställs nu frågan till oss alla: ”Är jag beredd att utöka mitt bidrag till Kristensamfundet i Järna?” Självklart hoppas vi på ett positivt gensvar, men inser samtidigt att det skulle innebära en stor ekonomisk belastning för många av oss. Trots det måste vi från styrelsens sida betona att utan en betydande höjning av medlems-bidragen kommer inte verksamheten att kunna fortsätta i samma utsträckning som idag.

I samband med att vi skriver detta brev har vi fått beskedet från Kammarkollegiet att Kristofferuskyrkan Järna nu är registrerad som organisatorisk del av trossamfundet Kristensamfundet Sverige. Kanske hänger detta ihop? Vi har tagit plats i en större gemenskap av trossamfund och med det kommer nya uppgifter och utmaningar – en av dem är att vi jobbar mot en långsiktig och hållbar ekonomi.

Varma hälsningar från styrelsen,  genom 

Johan Green

%d bloggare gillar detta: