Broderskärlek

philadelphia-alasehir-turkey

Några tankar  om  Joh Upp 3: 7-13

Filadelfos

En mäktig, imponerande kyrkoruin vittnar än i dag om församlingen i Filadelfias storhetstid. Två kraftiga torn står där stadigt bredvid varandra – som bröder. Församlingen var en av de sista som Johannes grundade och hade ett mycket högt men också avlägset mål som ideal, nämligen broderskärlek. Den lilla staden vid Europas yttersta gräns, i dagens Turkiet, har sitt namn efter kung Filadelfos. Namnet betyder ”en som älskar sin broder.”

En öppen dörr

”Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga” säger Kristus till församlingen i Filadelfia. En öppen dörr är en dörr med möjligheter. Det betydde inte att allt är enkelt. En öppen dörr är inte detsamma som frihet från problem, men är en bild för mod och förtroende, för ett öppet hjärta och ett öppet sinne. Allt detta som är förutsättningar för att vi ska finna nya bröder och systrar att älska, så att kärleken i världen kan växa.

Ser du din broder?

I öppningen mellan de två kraftiga tornen i kyrkoruinen i Filadelfia kan man idag se en moské med sin smala minaret. Det är som en bild för vår tids mest brännande fråga: ser du din broder? Är mitt sinne och mitt hjärta tillräckligt vidgat och öppet så att jag kan välkomna honom när vi möts? Eller har jag förslutit mig, avgränsat mitt hjärtat pga av hat och rädsla?

Broderskärleken i skärvor

Efter händelsen i Paris kan det förefalla oss som om broderskärleken i världen krossats till skärvor. Och det är en enorm utmaning för oss människor att resa oss upp ur denna ruin för att kunna stå broderligt och stadigt, sida vid sida.

Kristus gränslösa hjärta

Kanske finner vi motivation och kraft för detta genom vissheten om att himlens portar alltid står vidöppna för oss? Genom förtroendet till att dörren till Kristus gränslösa hjärta aldrig någonsin stängs för någon människa på jorden? Gör vi det till inre övertygelse, så börjar vi bygga på en ny storhetstid, visserligen i en avlägsen framtid, men där alla jordens människor kan bekänna sig till församlingen i Filadelfia. En framtid där ingen tar den andres liv utan istället ger allt för att hålla broderskärleken levande!

%d bloggare gillar detta: