Församlings info

P.g.a. Ylwa Breidensteins frånvaro på obestämd tid, kan programpunkter komma att ändras eller ställas in under december och januari. Vi beklagar detta.

 Människovigningens handling kommer däremot att äga rum enligt angivna tider.