Gotland i fokus!

  Skulptur av Wive Larsson på sommargården Davide, Gotland

Gotland i fokus!
Både NATO och Ryssland visar stort intresse och vilja att få in minst en fot. Politiska partier har länge varit angelägna att visa upp sig. Nu har ön åter militariserats av försvarsmakten. Vilka avsikter, agendor och motiv styr i allt detta…?

Kristensamfundet är sedan flera årtionden en aktör på Gotland, på sommargården, Davide, där år från år verksamhet äger rum utan strategiska, makt- eller vinstintressen. Frivilliga insatser och gåvor har sörjt för ställets utveckling. Så har människor från länderna runt Östersjön kunnat delta i händelser där gemenskap är avsikten; ansvar för miljön är agenda; och i Sigunekapellet handlar det om våra innersta och högsta motiv.

Nu är planer och förberedelser i full gång för sommarens stora satsning:
Hoppet om Gemenskap / Hoffnung auf Gemeinschaft. 16 – 20 augusti.                           (Bjarne Edberg)

Klicka här för program och information!