Församlingsinfo!

Kära församlingsvänner!
Av personliga skäl kommer inte Ragnhild Nesheim, som planerat, att kunna börja arbeta som präst här i Järna. De hjärtliga förberedelserna och engagemanget inför hennes start har ändå inte varit förgäves utan har sått många frön och visat på en stor beredskap från alla håll att verka för förändring och utveckling i Kristensamfundet. I den andan kommer vi med iver att tillsammans fortsätta vårt arbete!

Ylwa o Calle