Förslag till nya stadgar

NYA STADGAR för Kristensamfundet i Järna!
Styrelsen har i samarbete med de svenska prästerna utarbetat ett förslag till nya stadgar. Förslaget finns för påseende här och i kyrkan. Vi är glada om vi får synpunkter och förslag till förbättringar. Dessa ska e-postas till Dag Klingborg (dag@humanprogress.se) senast den 9/10.

Klicka här för att läsa förslaget!